Politisk stormvarsel

Politisk stormvarsel

Om bloggen

Denne bloggen er ei forlenging av politikksida mi på www.framilyset.com

Namnet på bloggen er meint å gi eit hint om at det støtt skjer ting i internasjonal politikk som kan få stygge konsekvensar også for norske arbeidsplassar...

I 2013 og 2014 særleg forhandlingane om ein frihandelsavtale TISA som Noreg er med på trass i at det skjer utanfor WTO.

(Kommentarar til innlegga kan skrivast ved å trykke på "Comments" under innlegga.)

Besteforeldre mot frihandelsterrorisme

Farleg liberalismePosted by Odd Tarberg Thu, February 20, 2014 11:05:17

Denne kommentaren har eg ikkje fått tid til å "utbrodere" særleg mykje, men legg den ut likevel for å lufte ein strøtanke.

Ideen er altså at eg gjerne såg at det, på magisk vis, "oppstod" det som kunne kallast "Besteforeldre mot frihandelsterrorisme"...

Kvifor "besteforeldre" i ein slik samanheng? Fordi alle andre har "gyldig grunn" til ikkje å ha tid til å drive med "overvåking av politikken" så grundig som det faktisk trengs. I tillegg fordi denne generasjonen bør ha evne til å sjå på dei lange linjene i politikken og til å ha omtanke for dei komande generasjonane... Omsyn som "står på skade" slik særleg internasjonal politikk går sin skeive gong no for tida.. (meiner alvor...).

Kvifor "frihandelsterrorisme"? Fordi utviklinga no går i ei farleg retning som får stygge konsekvensar på vitale områder i samfunnet. Det blir framforhandla handelsavtalar som favoriserer dei sterkaste aktørane i økonomien, aktørar som er kyniske i forhold til forholda for arbeidstakarar, og kyniske i forhold til øydelegginga av miljøet globalt (og lokalt). OG fordi dette regimet "dopar" økonomien til ein masseproduksjon av varer som denne kloden viser teikn til ikkje å tole...

Eg har fått denne tanken om besteforeldregenerasjonen som ein politisk ressurs, når eg har konstatert at mine rop om "ulv" når det gjeld for eks forhandlingane om ein TISA-avtale, gir så lite ekko. (sjå evt om TISA i andre innlegg på denne sida...)

Besteforeldre har det også travelt... Ja visst. Men likevel?

Alle besteforeldre deler ikkje mitt syn... Nei visst. Men likevel?

Har du eit anna råd?

  • Comments(0)//varsel.framilyset.com/#post6