Politisk stormvarsel

Politisk stormvarsel

Om bloggen

Denne bloggen er ei forlenging av politikksida mi på www.framilyset.com

Namnet på bloggen er meint å gi eit hint om at det støtt skjer ting i internasjonal politikk som kan få stygge konsekvensar også for norske arbeidsplassar...

I 2013 og 2014 særleg forhandlingane om ein frihandelsavtale TISA som Noreg er med på trass i at det skjer utanfor WTO.

(Kommentarar til innlegga kan skrivast ved å trykke på "Comments" under innlegga.)

Spørsmål til Kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Farleg liberalismePosted by Odd Tarberg Thu, March 27, 2014 14:51:14

For å understreke alvoret i det TISA-forhandlingane handlar om, har eg i dag sendt fylgjande epost forhåpentlegvis til enkelte av dei "rette vedkomande":


Til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Norge har det siste året delteke aktivt i forhandlingar om ein omfattande frihandelsavtale for tenester, TISA, Trade in Services Agreement, mellom USA, EU, og ei rekke andre land, mellom dei altså Norge.

Også finansielle tenester er ein del av denne avtalen, og eventuelle reguleringar av denne sektoren vil dermed verte påvirka.

I Klassekampen torsdag 27. mars er det eit oppslag med Michael Tetzschner, der han som medlem i Kontroll- og konstitusjonskomitéen uroar seg “for personvern og infrastruktur når bankløsninger selges til kapitalfond i USA”, som det står i avisa.

Når Tetzschner kan finne grunn til slik uro alt no, før vi har underteikna den omtalte TISA-avtalen, då er det grunn til å stille spørsmål ved om komitéen har forsikra seg om at TISA-avtalen ikkje vil gjere dette forholdet endå verre enn i dag. Ikkje minst er det mange som hevdar at reguleringar av finanssektoren vil bli vesentleg vanskelegare innanfor ein eventuell TISA-avtale.

Er Kontroll- og konstitusjonskomitéen ein av høyringsinstansane i høve til kva Norge skal binde seg til i TISA-avtalen, eller vil komitéen forsikre seg på annan måte om at komitéen sitt arbeid på finansområdet ikkje blir vanskeleggjort gjennom ein slik avtale?

Ålesund, 27. mars 2014

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.